Digitala årsredovisningar med Red Flag

Red Flag är nu en av endast åtta leverantörer som Bolagsverket accepterar digitalt lämnade årsredovisningar från. Bolagsverket rekommenderar ingen särskild leverantör, men vi kan konstatera att företagandet nu blivit - om möjligt - ännu smidigare med Red Flag.

Mer info:  https://bolagsverket.se/pb/etjanster/lamna-in-arsredovisning/programvara-och-leverantorer-lamna-in-arsredovisningen-digitalt-1.17543  

Screenshot 2019-05-28 at 14.26.25.png