Aggregate Media investerar i Red Flag – Red Flag lanserar samtidigt ny marknadsföringskampanj

Red Flags förstärker kassan med ytterligare 5 miljoner kronor genom en nyemission till Aggregate Media. Bolaget värderas till 217 miljoner kronor efter emissionen.

- Vi har byggt en unik produkt som automatiserar småföretagandet och därför är det extra roligt att nu med hjälp av Aggregate Medias investering få möjlighet att ocksåmarknadsföra den på ett sätt som vi tidigare inte kunnat, säger Mikael Pawlo, Red Flags VD och grundare.

Aggregate Media investerar medieutrymme som expansionskapital till mindre och medelstora bolag i Sverige.

Red Flag gjorde senast en emission om 17 miljoner kronor i februari som bland annat Andreas Ehn, Unibet-grundaren Anders Ströms investmentbolag Veralda och Staffan Persson deltog i. 

- Vi har valt att investera i Red Flag för att de har en unik kombination av välutvecklad digitaliserad produkt i en eftersatt bransch och ett starkt team av bevisade entrepenörer, säger Patrik Rosén, VD Aggregate Media.

Red Flag kommer använda investeringen för att driva en rejäl marknadsföringskampanj  och synas bland annat på bussar och tåg. 

- Jag har samarbetat med Aggregate Media i tidigare projekt och haft fantastiskt utfall, så vår förhoppning är liknande resultat denna gång, säger Mikael Pawlo.

Red Flag är en ny sorts helhetslösning för moderna småföretagare – för befintliga och nya, oavsett om det är aktiebolag eller enskilda firmor. Red Flag är en digital ekonomichef – tjänsten tar automatiskt hand om deklarationer, skatteinbetalningar, bokslut, årsredovisningar och lönehantering. Genom ett inbyggt självbokförande företagskonto med kontokort blir utläggs- och fakturahanteringen bekymmersfri. Kunderna vet dessutom alltid hur mycket de har att röra sig med genom en automatisk likviditetsprognos.

Red Flag genomförde nyligen en kundnöjdhetsundersökning som gav bolaget övertygande 61 Net Promoter Score-poäng, ett för finansiella tjänster mycket högt resultat.

Tack vare automationen kan Red Flag hålla ett lågt fast pris från 498 kronor per månad, inklusive bokslut och årsredovisning.

- Det behövs nya lösningar för vår tid när det förändras hur vi jobbar, driver företag och är anställda. Att ha ett företag hos Red Flag är lika enkelt som att vara anställd, säger Mikael Pawlo.

Mikael Pawlo och Patrik Rosén