Sjuk med enskild firma

Om du blir sjuk med enskild firma har du ingen arbetsgivare i egentlig mening. Du skall därför sjukanmäla dig direkt till Försäkringskassan. Efter sjukanmälan kan du ha rätt till sjukpenning. Du har rätt till sjukpenning om du inte kan arbeta din vanliga arbetstid för att du är sjuk. Du måste vara borta minst en fjärdedel av din vanliga arbetstid för att kunna få sjukpenning och förlora arbetsinkomst som är sjukpenninggrundande. Du måste dessutom vara försäkrad i Sverige.

Om ditt företag är nystartat - vilket i dessa sammanhang innebär att företaget är yngre än tre år - så gäller särskilda regler. Du kan ändå ha rätt till sjukersättning men då enligt reglerna för uppbyggnadsskede. Du kommer då få en ersättning baserad på vad en anställd med samma utbildning, arbetsuppgifter och erfarenhet skulle fått.

Maximal ersättning är 774 kronor per dag och upp till 80 procent av inkomst av näringsverksamhet (men de 774 kronorna är ett absolut maxtak). Om du är sjuk längre än sju dagar kommer du behöva skicka läkarintyg. Många landsting kan göra det digitalt. Du har även karensdagar som är de dagar i början av en sjukskrivning som du inte får ersättning för. Hur många karensdagar du har väljer du själv som egenföretagare och de får sedan effekt på de egenavgifter du betalar till Skatteverket.

Här gör du sjukanmälan hos Försäkringskassan

Här begär du sjukpenning.