Hur gör man en budget för sin firma?

Enkelt uttryckt är en budget en slags framtidsprognos över dina intäkter och dina utgifter. Du kan göra den på servett under en bättre middag (vi rekommenderar dock pappersservetter för ändamålet), eller använda ett verktyg som Excel för att ställa upp kostnader och utgifter.

I dess enklaste form behöver du ställa upp två kolumner – en som visar intäkter och en som visar utgifter och sedan summererar du dessa. Det är givetvis viktigt att resultatet antinger visar plus eller att du har en plan för hur du skall täcka underskottet. Om du vill göra lite mer än en pappersservettbudget så kan du också dela upp budgeten på månadsbasis för att se hur kassaflödet löper. Det är viktigt inte bara att årsresultatet går plus utan att du också kan betala dina löpande utgifter i tid. Det i sin tur kräver att du har koll på när du själv kan tänkas få betalt för dina tjänster eller varor. Läs mer om kassaflöde och planering i vår bloggpost Always have money.

Om du vill lära dig mer om hur man gör en budget har Verksamt en fin guide till budgetarbete.