Always have money

En sak som är viktig att tänka på som företagare är kassaflödet. Ett citat som vi ofta fått höra sagts av Henry Ford är ”always have money”. Huruvida Ford verkligen har sagt detta eller om det är en typisk internetanekdot (alla citat är egentligen Abraham Lincoln) är oklart.

Det som är viktigt är dock att tillse att hålla koll på kassaflödet. Det är inte sällan detta som skapar stor huvudverk hos småföretagare. Vad har du för betaltider på fakturor som du skickar ut och vad har du på de fakturor du tar emot? Ofta agerar småföretagaren bank åt större företag. Är det rimligt?

Nu kan man inte alltid välja. Vill man arbeta som konsult åt större företag måste man ofta gå med på väldigt långa betalningsvillkor, men det är åtminstone värt att försöka förhandla. Även om det inte går så – håll koll på när dina fakturor förfaller och när du skall betala andras. En situation som kan se bra ut på pappret – du fakturerar mer än du skall betala – kan ändå leda till svåra situationer i praktiken om kassaflödet temporärt är negativt. Always have money, vem som än sade det!

Handelsbanken har fler tips om likviditetsplanering